Toruń 30.09-02.10.2015

W programie trzydniowej konferencji przewidziane są panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, prezentacja dobrych praktyk, wystąpienia przedstawicieli służb, instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadania. Podczas konferencji liczymy na wypracowanie rekomendacji służących wzmocnieniu działań interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Temat:

Rola Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego
w realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych

Materiały pokonferencyjne:

  1. Analiza skuteczności lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  2. Idea subsydiarności w praktyce na przykładzie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi
  3. Zmiany w pomocy społecznej
  4. Zespół Interwencji Kryzysowej jako realizator zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
  5. Krakowskie doświadczenia wdrażania procedury Niebieskiej Karty i organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
  6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w skali województwa kujawsko – pomorskiego
  7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w skali kraju
  8. Rekomendacje dotyczące zmian przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  9. Standardy pracy grupy roboczej Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie