Sztandar MOPR w Suwałkach

Sztandar MOPR w SuwałkachMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż z okazji  ustanowionego przez Sejm RP oraz Konferencję Episkopatu Polski, Roku Świętego Brata Alberta 2017, podjęta została inicjatywa nadania naszej jednostce sztandaru z wizerunkiem Świętego i jego przesłaniem: „Powinno się być dobrym jak chleb”. Uroczystość wyświęcenia sztandaru odbędzie się 25 listopada 2017 roku.

Sztandar MOPR w Suwałkach

Inicjatywa MOPR spotkała się z przychylnym przyjęciem przez władze samorządowe miasta Suwałk oraz środowiska zaangażowane w działania na rzecz wspierania rodziny i pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Dnia 14.03.2017 został zawiązany Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem pana Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałk, którego zadaniem jest zebranie funduszy na realizację przedsięwzięcia i organizację uroczystości. Komitet Organizacyjny jest otwarty na inne osoby i instytucje, którym bliska jest idea przedsięwzięcia.

Sztandar zostanie ufundowany z dobrowolnych wpłat instytucji, organizacji oraz osób prywatnych przekazywanych na konto Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Alternatywa” w Suwałkach.

Nr konta: 56 8769 0002 0202 7621 2000 0010 z dopiskiem „sztandar MOPR”.

Jednocześnie informujemy, iż osoby lub instytucje, które zechcą wpłacić jednorazowo kwotę 1000 zł będą pełnić godność fundatora sztandaru. Funkcja ta wiąże się z zaszczytem wbicia w drzewiec sztandaru gwoździa z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem bądź nazwą fundatora oraz otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego udział w tym szczytnym przedsięwzięciu. Inni darczyńcy otrzymają pamiątkowe gadżety i podziękowania.

Bezpośrednią inspiracją do przygotowania sztandaru była Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 roku, w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta oraz błogosławionego Honorata Koźmińskiego podkreślając wybitne zasługi Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta  oraz błogosławionego Honorata Koźmińskiego w działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej, przekonany o szczególnym znaczeniu ich dorobku dla dziedzictwa narodowego.

Komisja Episkopatu Polskiego w październiku 2016 roku podjęła decyzję o ustanowieniu w Kościele w Polsce Roku Świętego Brata Alberta. Rozpoczął się on 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100. rocznicy śmierci świętego i potrwa do kolejnych świąt Bożego Narodzenia. Senat Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku oddał cześć pamięci św. Brata Alberta Chmielowskiego – powstańca styczniowego, artysty, opiekuna ubogich – w 100. Rocznicę jego śmierci. Zwrócił się jednocześnie o popularyzację postaci św. Brata Alberta, którego życie może być wzorem człowieczeństwa.

Powyższe okoliczności oraz niezwykła postać Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta, który uznawany jest za prekursora pracy środowiskowej, pozwalają przypuszczać, iż sztandar z wizerunkiem tego świętego będzie ważnym znakiem dla kształtowania w naszym społeczeństwie postaw miłosierdzia i szacunku dla osób najuboższych.

Uroczystość nadania sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie dnia 25 listopada 2017 roku, rozpocznie się Mszą Świętą odprawioną w kościele p.w. św. Aleksandra w Suwałkach o godz. 16.00, a następnie będzie kontynuowana  w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.  Uroczystość ta będzie głównym punktem programu tegorocznych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Suwałkach i z tego względu w programie przewidziane jest również wręczenie odznaczeń państwowych wyróżniającym się pracownikom MOPR w Suwałkach.

Gośćmi honorowymi uroczystości będą przedstawiciele władz wojewódzkich: państwowych i samorządowych oraz przedstawiciele samorządu miejskiego w Suwałkach. Na uroczystość zostaną zaproszone siostry zakonne – przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z naszej diecezji oraz innych regionów Polski.

Pragniemy również nadmienić, iż patronat na uroczystością nadania sztandaru objął Jego Ekscelencja Jerzy Mazur Biskup Diecezji Ełckiej.

Nadanie sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach z wizerunkiem św. Brata Alberta stanowi ważny wkład w krzewienie wartości, które przyświecały Jego życiu. Dla naszej instytucji i pracowników sztandar będzie drogowskazem do pełnienia służby społecznej w oparciu o wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Dla osób potrzebujących wsparcia sztandar będzie rozpoznawalnym znakiem miejsca i osób gotowych do niesienia pomocy.

Przygotowanie sztandaru było jednym z tematów konferencji prasowej w dniu 21.07.2017. Poniżej linki do informacji medialnych na ten temat:

http://www.suwalki.info/informacje-21393-MOPR_bedzie_mial_sztandar.html

https://radio5.com.pl/100911-2/

https://www.tvsuwalki.pl/2017/07/21/sw-brat-albert-bedzie-czuwal-nad-mopr-em/