Suwałki, 21-23.09.2016

W dniach 21-23 września 2016 roku, odbyła się w Suwałkach XXV. Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM

Temat:

Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

Prezydent Miasta Suwałki

Marszałek Województwa Podlaskiego

Patronat honorowy:

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Materiały pokonferencyjne:

  1. Animacja środowiska lokalnego w Białymstoku na przykładzie ulicy Barszczańskiej i Klepackiej
  2. Działalność środowiskowa i animacyjna Klubu Integracji Społecznej „Progres” funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
  3. Uprawnienia i obowiązki pracownika socjalnego wynikające z różnych ustaw

Galeria:

Konferencja w Suwałkach 21-23.09.2016Konferencja w Suwałkach 21-23.09.2016 Konferencja w Suwałkach 21-23.09.2016 Konferencja w Suwałkach 21-23.09.2016 Konferencja w Suwałkach 21-23.09.2016 Konferencja w Suwałkach 21-23.09.2016 Konferencja w Suwałkach 21-23.09.2016