Zarząd

PrzewodniczącY „Forum”

Piotr Grudziński
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

Zastępca PrzewodnicząceGO

Anna Krakowska
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zastępca PrzewodnicząceGO

Maciej Gazda 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Sekretarz

Violetta Jakubowska
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Skarbnik

Małgorzata Polak
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej

Członek Zarządu

Elżbieta Skaskiewicz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

Członek Zarządu

Leszek Lewoc
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach