Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 października br. odbyło się Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” w trakcie którego dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

W skład Zarządu weszły następujące osoby:

  1. Piotr Grudziński – Przewodniczący – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
  2. Anna Krakowska – Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
  3. Maciej Gazda – Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
  4. Violetta Jakubowska – Sekretarz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie
  5. Małgorzata Polak – Skarbnik – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej
  6. Elżbieta Skaskiewicz – Członek Zarządu – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
  7. Leszek Lewoc – Członek Zarządu – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.