Dźwirzyno, 27-29.09.2017

Zapraszamy do udziału w XXVI. konferencji,  pod tytułem „Systemowe wsparcie rodzin” w kontekście ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie „Za życiem” i innych aktów prawnych.

Od organizatorów
Od organizatorów

W Konferencji przewidujemy udział reprezentantów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Departamentu Informatyki, przedstawicieli środowisk akademickich, dyrektorów wiodących ośrodków pomocy społecznej.

Temat:

Systemowe wsparcie rodzin

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Program:

Program konferencji w Dźwirzynie
Program konferencji

Materiały pokonferencyjne:

Aspekty prawne tworzenia systemu pomocy rodzinom, w tym w sytuacji kryzysu życiowego

Co się zmienia w systemie ochrony danych osobowych w świetle RODO

Dobre praktyki – doświadczenia MOPS we Wrocławiu w budowaniu systemu wspierania rodziny

Nowe perspektywy pomocy społecznej po oddzieleniu pracy socjalnej od postępowania administracyjnego

Pochówki dzieci martwo urodzonych

Skuteczny system wsparcia rodziny

Program pomocy dziecku i rodzinie

System pomocy rodzinom w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce – Program Umacniania Rodziny

Wzrost znaczenia systemu obiegu dokumentów – kierunek zmian eAdministracji

„Za życiem” – realizacja ustawy na przykładzie MOPS w Gdyni

Galeria: