Toruń 30.09-02.10.2015

W programie trzydniowej konferencji przewidziane są panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, prezentacja dobrych praktyk, wystąpienia przedstawicieli służb, instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadania. Podczas konferencji liczymy na wypracowanie rekomendacji służących wzmocnieniu działań interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Czytaj dalej Toruń 30.09-02.10.2015